مجموعه شماره (5)

 

دانلود مجموعه شماره پنج از آهنگ های استاد محمد رضا شجریان :

01 - ای سلسله مو
02 - فریاد
03 - میخانه
04 - رزم مشترک
05 - صبحدم
06 - تار زلف
07 - تصنیف قدیمی یک
08 - تصنیف قدیمی دو
09 - تصنیف قدیمی سه
10 - یادباد
11 - یاد ایام
12 - ضربی ماهورDownload