مجموعه شماره (4)

دانلود مجموعه شماره چهار از آهنگ های استاد محمدرضا شجریان :
01 - افشاری ساقیا
02 - از کفم رها
03 - بی تو به سر نمی شود
04 - چهره به چهره
05 - دود و عود
06 - ای امان
07 - گنبد مینا
08 - نه قدرت
09 - نازار دلی
10 - نیایش
11 - شنیدم ماهی
12 - صبح است ساقیاDownload