مجموعه شماره (3)مجموعهء برترین تصنیف های
محمدرضا شجریان

دانلود مجموعه شماره سه از آهنگ های استاد محمدرضا شجریان :


01 - اشک مهتاب
02 - از خون جوانان
03 - باد خزان
04 - بارون
05 - بوی باران
06 - در کوچه سار شب
07 - داروک
08 - ای ساروان
09 - هر دمی چون نی
10 - شب وصل
11 - شمع و پروانه
12 - شیدای گیتیDownload